Στεγανοποίηση

 

Εργασίες πριν την Στεγανοποίηση

  1. Αποξήλωση παλαιάς μόνωσης, απομάκρυνση των μπάζων και αποκατάσταση τυχών φθορών της ταράτσας.
  2. Ανύψωση ηλιακών θερμοσιφώνων και τοποθέτηση ψηλών νέων βάσεων.

 

Εργασίες

  1. Βάψιμο με βενζινόπισσα σε όλη την επιφάνεια της ταράτσας.
  2. Κόλλημα τα ασφαλτόπανα με προπάνιο σε όλη την επιφάνεια της ταράτσας.
  3. Πέρασμα με ασφαλτική μαστίχη σε όλα τα αδύναμα και επίφοβα σημεία της ταράτσας.

 

Με αυτά τα βήματα ολοκληρώνεται η Στεγανοποίηση.

 

Στεγανοποιήσεις