Θερμομόνωση - Στεγανοποίηση

Εργασίες πριν την μόνωση

  1. Αποξήλωση παλαιάς μόνωσης, απομάκρυνση των μπάζων και αποκατάσταση τυχών φθορών της ταράτσας.
  2. Ανύψωση ηλιακών θερμοσιφώνων και τοποθέτηση ψηλών νέων βάσεων.

 

Εργασίες

  1. Πέρασμα όλη την επιφάνεια της ταράτσας με νερόπισσα (αν κριθεί απαραίτητο).
  2. Τοποθέτηση και κόλλημα πολυστερίνης (φελιζόλ) με αφρομπετό.
  3. Στρώσιμο με αφρομπετόν σε όλη την επιφάνεια της ταράτσας.
  4. Αλφαδιές και ρύσεις 1% προς τις υδρορροές.
  5. Βάψιμο με βενζινόπισσα σε όλη την επιφάνεια της ταράτσας.
  6. Κόλλημα τα ασφαλτόπανα με προπάνιο σε όλη την επιφάνεια της ταράτσας.
  7. Πέρασμα με ασφαλτική μαστίχη σε όλα τα αδύναμα και επίφοβα σημεία της ταράτσας.

 

Με αυτά τα βήματα ολοκληρώνεται η μόνωση.

Μονώσεις - Στεγανοποιήσεις